intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

02.03.15

Regresjonsanalyse 2.-3. Mars

Les mer

05.03.15

Introduksjon til SPSS Statistics 5.-6. Mars

Les mer

09.03.15

Klassifikasjon og gruppering 9.-10. Mars

Les mer

16.03.15

Variansanalyse 16. Mars

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner