intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

11.09.14

Introduksjon til SPSS Statistics 11.-12. September

Les mer

16.09.14

Kort innføring i grunnleggende statistikk 16. September

Les mer

18.09.14

Data tilrettelegging 18.-19. September

Les mer

24.09.14

Klassifikasjon og gruppering 24.-25. September

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner