intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

02.09.15

Analyse av spørreundersøkelser 2.-4. September

Les mer

07.09.15

Introduksjon til SPSS Statistics 7.-8. September

Les mer

14.09.15

Regresjonsanalyse 14.-15. September

Les mer

16.09.15

Kort innføring i grunnleggende statistikk 16. September

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner