intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

11.05.15

Introduksjon til SPSS Statistics 11.-12. Mai

Les mer

19.05.15

Presentasjon i tabeller og grafer 19. Mai

Les mer

20.05.15

Syntax 20.-21. Mai

Les mer

27.05.15

Kort innføring i grunnleggende statistikk 27. Mai

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner