intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

24.04.14

Anvendt statistikk for helsesektoren 24.-25. April

28.04.14

Analyse av spørreundersøkelser 28.-30. April

05.05.14

Variansanalyse, 05. Mai

06.05.14

Introduksjon til SPSS Statistics 6.-7. Mai

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner