intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

08.10.15

Introduksjon til SPSS Statistics 8.-9. Oktober

Les mer

14.10.15

Anvendt statistikk 14.-15. Oktober

Les mer

20.10.15

Presentasjon i tabeller og grafer 20. Oktober

Les mer

22.10.15

Anvendt statistikk for helsesektoren 22.-23. Oktober

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner