intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

11.12.14

Anvendt statistikk 11.-12. Desember

Les mer

17.12.14

Introduksjon til SPSS Statistics 17.-18. Desember

Les mer

14.01.15

Anvendt statistikk 14.-15. Januar

Les mer

19.01.15

Introduksjon til SPSS Statistics 19-20. Januar

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner