intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

18.11.15

Introduksjon til SPSS Statistics 18.-19. November

Les mer

24.11.15

Kort innføring i grunnleggende statistikk 24. November

Les mer

26.11.15

Regresjonsanalyse 26.-27. November

Les mer

03.12.15

Introduksjon til SPSS Statistics 3.-4. Desember

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner