intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

17.02.16

Introduksjon til SPSS Statistics 17.-18. februar

Les mer

02.03.16

Introduksjon til SPSS Statistics 2.-3. mars

Les mer

09.03.16

Regresjonsanalyse 9.-10. mars

Les mer

16.03.16

Introduksjon til SPSS Statistics 16.-17. mars

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner