intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

22.10.14

Anvendt statistikk for helsesektoren 22.-23. Oktober

Les mer

28.10.14

Variansanalyse 28. Oktober

Les mer

30.10.14

Presentasjon i tabeller og grafer 30. Oktober

Les mer

03.11.14

Syntax 3.-4. November

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner