intelytics

Statistikk og analyseverktøy

IBM SPSS Statistics

Treff bedre beslutninger ved bruk av markedets mest omfattende statistikkprogram.

Les mer

Data Mining Verktøy

IBM SPSS Modeler

Forutse ved å finne mønstre, trender og tendenser i egne data.

Les mer

Datainnsamlingsverktøy

IBM SPSS Data Collection

Alt du trenger til å lage undersøkelser på web, papir eller pr. telefon.

Kurs

13.11.14

Data tilrettelegging 13.-14. November

Les mer

20.11.14

Introduksjon til SPSS Statistics 20.-21. November

Les mer

25.11.14

Kort innføring i grunnleggende statistikk 25. November

Les mer

27.11.14

Regresjonsanalyse 27.-28. November

Les mer

Intelytics
Storgata 8
0155 OSLO

IBM Advanced Business Partner