intelytics

IBM SPSS Data Mining

Dersom det virkelig skal skapes verdi med organisasjonens data som grunnlag, bør man benytte data mining. Data mining er en prosess for å forutsi adferd og reaksjon ved avansert analyse av data i opersjonelle systemer - og denne kunnskapen kan brukes til å målrette innsats og oppnå bedre resultater.

Data mining benyttes i dag ofte for å optimere verdien i kunderelasjoner ved å forusi hvordan du får nye kunder billigere, selge mer til eksisterende og forlenge relasjonene til de lønnsomme kundenr. Data mining anvendes også til optimering av e-business, bedre risikovurdering, avsløring av svindel, effektivisering av forskning og datavalidering:

Her kan du finne en beskrivelse av de forskjellige programmer i SPSS data mining familien. Velg i menyen til venstre eller se en samlet oversikt med kort beskrivelse

Nye muligheter for analyse med data mining
I tradisjonell statistikk tar man utgangspunkt i ulike hypotesetester basert på teoretiske matematiske formler. Data mining er mer intuitiv, en eksplorativ prosess for å avdekke mønstre og sammenhenger datagrunnlaget, med det formål å forusi og skape hypoteser om fremtidig adferd og hendelser. Den grunnleggende teknikken i data mining er en lang rekke avanserte algorithmer som kan inndeles i hovedkategorier:

På våre internasjonale hjemmesider kan du finne en lang rekke "white papers" som i detalj beskriver mulighetene med SPSS data mining programmene:

Derfor velger kundene SPSS data mining løsninger:

Brukervennlighet: Hele data mining prosessen foregår med intuitive pek-og-klikk funksjoner og brukervennligheten i SPSS data mining verktøyene gir deg mer tid til selve data mining prosessen og til optimering av dine modeller sli at du oppnår bedre resultater.

Åpenhet og valgfrihet: SPSS data mining løsninger er basert på åpne standarder og det gir mulighet for å jobbe med stort sett alle typer av datakilder. Resultatene kan skrives tilbake til datakildene slik at de er tilgjengelig direkte fra de operasjonelle systemene. Samtidig inneholder SPSS data mining løsningene komplett funksjonalitet til samling av data fra forskjellige datakilder. Det betyr at du kan spare utgifter og tid på å bygge opp egne datavarehus.

Resultater: For å få utbytte av data mining må man kunne agere på resultatene av analysene. Med SPSS data mining værktøy kan du umiddelbart omsette dine resultater til operasjonelle initiativer eller la dem inngå som en del av et strategisk beslutningsgrunnlag. Med data mining får du mulighet for både å øke omsetning og redusere kostnadene for en raskere ROI.

CRISP-DM - en forretningsorientert data mining prosess: SPSS data mining værktøy er konstruert rundt CRISP-DM metoden som er en standardisert prosess for data mining prosjekter. CRISP-DM står for ”CRoss-Industry Standard Process for Data Mining” og SPSS har vært med i utviklingen av metoden. Formålet med CRISP-DM er å sikre en raskere og mer effektiv gjennomførelse av data mining prosjekter. Her kan du lese en mer om CRISP-DM

Kom godt i gang med et kurs: Vi tilbyr en rekke kurs i både statistikk og bruken av SPSS programmene. Våre kurs tilgodeser alle - uansett om du skal jobbe med statistikk og SPSS for første gang, eller du skal jobbe med store, komplekse analysemodeller. Du finner vår kurskatalog her.

Modeling

Modeling family

Ta beslutninger på fakta og ikke på magefølelse. Automatisk modellering finner skjult informasjon for å forutse fremtidige handlingsmønstre og mer effektivt skaffe kunder, drive oppsalg og kryssalg, unngå kundefrafall og redusere risiko og svinnn.

Les mer

Statistics

Statistics Family

Tar du besluttninger på magefølelse? Oppdag det 250.000 kunder allerede vet: med Statistic Family fra SPSS, kan du ta besluttninger og avgjørelser basert på analyser. Statistic Family tilbyr enkle løsninger for deg som vil komme raskt i gang, samtidig som vi har avanserte løsninger for avanserte brukere

Les mer

Deployment

Deployment Family

Sørg for at kunnskap sikres og spres effektivt som grunnlag for beslutninger. Integrer analyse med egne systemer. Sikre dine analyser og gi adgang til resultater internt og eksternt på en sikker og brukervennlig måte.

Les mer