intelytics

SPSS® Decision Trees

SPSS Decision Trees er en tilleggsmodul til SPSS, som er velegnet til spørreskjemaundersøkelser, segmentering og prediksjon. SPSS Decision Trees gir deg nye muligheter til å identifisere grupper, finne sammenhenger mellom grupper og forutsi resultater. Analysen skaper et beslutningstre, hvor betingelsene for deling av treet vises så du lett kan få et overblikk over grupper og sammenhenger i dine data, finne modeller du kan anvende på nye data og presentere dine analyser på en lettforståelig måte for andre.

SPSS Decision Trees har fire algoritmer som skiller seg ut fra mer tradisjonelle statistiske metoder som eksempelvis logistisk regresjon. Algoritmene i SPSS Decision Trees gir deg mulighet til å analysere dine data eksplorativt, og du skaper visuelt modeller til å prediktere resultater og fremtidige hendelser. De fire algoritmer som anvendes i SPSS Decision Trees er CHAID, Exhaustive CHAID, Classification and Regression Trees og QUEST.

Da beslutningstreet skapes direkte i SPSS, kan du med det samme anvende din analysemodell på dine data. Du kan f.eks. tilføye en ny grupperingsvariabel eller variabel med prediksjon av resultater på individnivå. Med SPSS Decision Trees kan du også få klassifiseringsregler i SPSS syntax, SQL eller alminnelig tekst, så du kan anvende dine modeller på data direkte i andre databaser.

Kort om SPSS Decision Trees:

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining