intelytics

SPSS® ComplexSamples®

Med SPSS Complex Samples modulen kan du jobbe med komplekse utvalgsanalyser av dine data. Hvor tradisjonell statistikk er basert på tilfeldig utvalg, kan du med Complex Samples jobbe med flere forskjellige typer av utvalgsanalyser, så du får mer nøyaktige resultater i din analyse. I SPSS Complex Samples er der tre forskjellige muligheter for utvalgsanalyser: stratified, cluster og multistage.

I vanlig SPSS-stil gjør SPSS Complex Samples det enkelt å jobbe med mer avansert bruk av utvalg og inneholder alt fra planlegging til klargjøring av data til analysen. Det hele foregår via guider og ”wizards ”, som hjelper deg sikkert gjennom prosessen med spørsmål. Resultatene presenteres med en lang rekke statistisk informasjon om din analyse. Når du er ferdig med dine analyser, kan du publisere datasett til bruk for andre og videreføre dine utvalg og dokumentasjon fra planleggingsverktøyet.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining