intelytics

SPSS® Conjoint

"Conjoint"-analyse (kort for "consider jointly") beskriver en rekke teknikker brukt for avdekke hvordan sammensetningen av preferanser er for en kunde som skal kjøpe et produkt for eksempel. Conjoint-analyse kan derfor gi et mer nøyaktig mål på hvordan kunder vil handle i fremtiden, eller på hvordan et produkt kan utvikles for å få best mulig resultat i forhold til en rekke tekniske kriterier eller i forhold til kunders ønsker.

Ved bedre å forstå kunders prioriteringer, vil du lettere kunne sende ut og prise produktene. Conjoint-analyse gir deg en realistisk måte å måle hvordan individuelle produktegenskaper virker inn på kunders ønsker. Med SPSS Conjoint kan du på en enkel måte måle lønnsomhet for hver egenskap i forhold til ett sett andre egenskaper – som kunder har når de bestemmer seg for å kjøpe noe.

Når du bruker sammensatt analyse for dine nye produkter og sammenliknende undersøkelser, vil du i mindre grad kunne overse viktige produktkjennetegn og lettere kunne utvike et produkt som selger. Produktutvikling er dyrt, derfor er det viktig å på forhånd kunne vite om produktet vil komme til å gi avkastning.

Tre trinns plan for nye produktundersøkelser:

SPSS Conjoint gir deg alle redskaper du trenger for utvikling av produktegenskapenes taksering. Du kan bruke denne modulen til tre prosedyrer:

1. Generere design på en enkel måte. Bruk designgeneratoren – Orthoplan – til å produsere en orthogonal orden av alternative potensielle produkter som kombinerer ulike produktkjennetegn på ulike nivåer.

2. Skriver ut kort for å bringe for dagen respondentens preferanser. Med ”plancards” kan du lett generere kort som respondenter kan sortere for å rangere alternative produkter.

3. Analysere dine data med Conjoint-prosedyrer, og få spesielt skreddersydde versjon av regresjon. Du vil kunne få resultater du kan handle på, slik som for eksempel hvilke produktegenskaper som er viktig og på hvilke nivå de er mest foretrukket.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining