intelytics

SPSS® Data Preparation

Økt nøyaktighet på resultatene dine med bedre datavalidering

Alle forskere trenger å validere dataene sine. Tidligere har dette oftest betydd en tidskrevende manuell jobb. Med SPSS Data Validation kan denne jobben utføres enklere. Med kunnskap om hvilke observasjoner som er korrekte kan du avgjøre validiteten til dataene dine og ta bort eller korrigere mistenkelige verdier før du utfører analysene dine. Denne tilleggsmodulen hjelper deg til å:

Gjennomfør datakontroller

Prosedyren Validate Data hjelper deg å formulere regler og utføre datakontroller basert på hver variabels målenivå (kategorisk eller kontinuerlig). For eksempel hvis du analyserer spørreskjema med en 5-punkts skala kan du bruke Validate Data ved å anvende en regel for 5-punkts skalaer. Gjennom dette kan du automatisk finne alle observasjoner som har verdier utenfor 1-5. Du for ut rapporter på ugyldige verdier og til og med summeringer av regelbrudd samt antall ugyldige observasjoner. Du kan til og med spesifisere egne datavalideringsregler for individuelle variabler eller krysskontrollere (eksempelvis for å finne ”gravide menn”).

Bruk prosessen for datakontroll (Validate Data) for å definere regler og utføre kontroller på dataene dine. Klikk på bildet for å forstørre det.

Identifisere uvanlige observasjoner

Prosedyren for å finne avvik (anomaly detection) søker etter uvanlige observasjoner med avvikende verdier. Denne prosedyren gjør det lettere for deg å finne multivariate uteliggere (outliers) slik at du kan undersøke disse og avgjøre om de skal inkluderes i analysen eller ikke.

Systemkrav

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining