intelytics

SPSS® Exact Tests

I tilfeller hvor et stort utvalg er umulig eller på grunn av begrensede ressurser til å hente inn tilstrekkelige datamengder, vil SPSS Exact Tests likevel kunne utføre studier hvor du skal kunne stole på resultatet. For å bestemme om det er sammenheng mellom variabler, undersøkes ofte p-verdien i en krysstabell- og ikke-parametriske tester. Tradisjonelle metoder for å utføre slike tester er gode hvis dataene tilfredstiller forutsetningene. Men hvis du har et lite antall enheter, og deler dataene inn i små grupper, eller har variabler hvor 80% eller mer av respondentene er i en kategori, da kan tradisjonelle tester gi feil informasjon. SPSS Exact Tests vil alltid gi deg riktige p-verdier, uavhengig av strukturen på dataene.

SPSS Exact Tests gjør at du kan dele opp dataene i så små deler som du vil, slik at du kan få mer ut av dataene ved å utvide analysen til undergrupper. I denne testen er du ikke avhengig av å ha et forventet antall på fire eller mer på hver celle for å få et korrekt svar.

Du behøver ikke å miste verdifull informasjon ved å måtte slå sammen dataene til kategorier. Med Exact Test kan du beholde ditt opprinnelige design eller dine naturlige kategorier og dermed kunne studere det du hadde til hensikt å analysere.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining