intelytics

SPSS® Custom Tables

SPSS Custom Tables lager skreddersydde krysstabeller som har høy presentasjonskvalitet. Denne modulen kan presentere resultatene i lettfattelige tabeller for hvilken som helst statistikk.

For de som oppgraderer rapporter regelmessig, er SPSS Custom Tables et ideelt redskap for å oppjustere og reformatere nye tabeller med de reviderte dataene. Du kan også bruke denne modulen i spørreundersøkelser, for å samle resultatet av ”multiple respons”-spørsmål i en enkelt tabell. I markedsanalyser kan du blant annet behandle manglende verdier og endre "labels".

Med SPSS Custom Tables kan du legge til mer statistikk til dine krysstabeller og virkelig kontrollere innholdet i rapportene. Du kan velge mellom 35 statistikker for å legge sammen celler eller summer. Du kan gå mer i dybden ved å vise maksimum, minimum, gjennomsnitt, median, modus og andre mål.

SPSS Custom Tables gir deg et mer kraftfullt program som er enklere å bruke til rapportering og presentasjon av analytiske resultater til kunder, overordnede og andre beslutningstagere. SPSS Custom Tables har funksjoner som lenge har vært etterspurt blant brukere. Den gir en forhåndsvisning av tabellene, større kontroll på resultatet når utseende og elementene i tabellen skal bestemmes. Du velger variabler ved å markere og dra de enten til kolonnen, raden eller layer (se figur).Du kan selv bestemme strukturen på tabellen. Du kan summere og vise dine resultater i hvilken som helst tabellform, inkludert komplekse ”stub-and-banner”-tabeller og tilfeldige (contigency) tabeller. Du kan også vise lister over dataene i spørreundersøkelser.

Modulen har et pedagogisk brukergrensesnittet. Du får en forhåndsvisning som gjør at du kan endre på tabellen før du klikker OK. Særlig med kompliserte krysstabeller vil du i større grad slippe å måtte prøve å feile med før du får ut det endelige resultatet.

Få mer kontroll på tabellen med en mer standardisert, profesjonell fremstilling. Du kan fjerne kategorier som har få observasjoner.

Du kan nå legge til sub-totalen, forandre målenivå eller skjule verdier i tabellen.

Figur:

Du kan på en enkel måte komprimere store datamengder i meningsfulle rapporter med ulike sammensetningsmuligheter. Du kan sette sammen variabler på hvilket som helst nivå, i alle dimensjoner.

I ”multiple response” kan Tables vise svarene dine klart og konsist for spørsmål hvor respondenter krysser av for mer enn en respons. Tables regner automatisk prosenter for ”mutiple respons"-data. Du kan selv velge om grunnlaget for å regne prosenter er respondenter eller svar.

I SPSS Missing Values vil du ikke miste informasjon fordi Tables ikke slår alle dataene dine sammen. Siden ulike manglende verdier har ulik mening, vil Tables kunne skille mellom de ulike typene manglende verdier.

Du kan enten bruke de 16 forhåndsformaterte stilene eller du kan lage din egen stil. Du kan forandre kolonnevidden, lage linjer, ordne dataene fra høyre, venstre eller fra sentrum. Du kan også lage tittel og fotnote. I Tables kan du bestemme hvilket innhold du vil ha i rapporten. Du kan bestemme om du vil ha med summerings-statistikk for rader eller kolonner, hvilke variabler som skal summeres og hvilken type statistikk som skal beregnes. Tables har blant annet tabeller som er standarder for akademikere og profesjonelle journaler.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining