intelytics

Amos®

Amos er et modelleringsverktøy for testing av teorier og modeller. I Amos jobber du i et grafisk miljø der du har mulighet for å definere alle delene av modelleringsprosessen, slik som å definere, beregne, teste, justere og presentere modeller.

Amos er en forkortelse for ”Analysis of Moment Structures”. Amos bruker den generelle tilnærming til dataanalyse kjent som ”Structural Equation Modelling” (SEM) – også kjent som ”Analysis of Covariance Structures”, eller kausalmodellering. Disse tilnærmingene innbefatter mange kjente teknikker, som generell lineær modell og vanlig faktoranalyse. SEM er av og til tenkt på som en esoterisk metode som er vanskelig å lære og bruke. Dette er ikke riktig. Grunnen til at SEM var et så viktig gjennombrudd, er den enkle bruken. SEM åpner døren for ikke-statistikere til å løse estimater og hypotesetestingsproblemer som tidligere krevde eksperter for å løse. Amos var opprinnelig utviklet som et redskap for å lære bort denne metoden. Amos er derfor utviklet for å skulle være spesielt brukervennlig. Amos integrerer en enkel grafisk oversikt med andre avanserte beregningsmetoder for SEM. Modellene gir en klar forståelse av sammenhenger. Modellene viser også resultatet på testing av en rekke numeriske algoritmer. Metodene i Amos er blant de mest effektive og reliable som finnes.

Amos overgår andre strukturelle modelleringsprogrammer. Når du står overfor manglende verdier, kan Amos gjøre de beste beregninger med ”maximun-likelihood” isteden for å stole på ad-hoc metoder slik som listvise eller parvise angivelser, eller gjennomsnittelig beregninger. Programmet kan analysere data fra ulike populasjoner på samme tid.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining