intelytics

SPSS® Base

SPSS Base er selve motoren i det som er SPSS sitt hovedprogram. Her har du muligheten til å lage frekvens- og krysstabeller, kjøre korrelasjon-, faktor- og regresjonsanalyse.

Basemodulen ligger i bunnen for en hel rekke andre moduler og tar seg av all datahåndtering, for eksempel å hente inn data fra andre datakilder, omkoding av variabler og rensing av data. Basemodulen kan brukes til å gi beskrivende statistikk slik som spredningsmål, gjennomsnitt, frekvenser og krysstabeller. Med Basemodulen kan du også gjennomføre noe analytisk statistikk, som for eksempel lineær regresjon, t-tester, faktor- og korrelasjonsanalyse. Du kan fremstille resultatet ved hjelp av en rekke grafer.

Du kan gjøre egne ”script” eller egen programmering ved hjelp av SPSS sitt interne scriptspråk (syntax) og et mer generelt (SPSS Script vha. Visual Basic). Syntax brukes for å automatiseres prosedyrer. Dette formatet kan være en plassbesparende måte å lagre analyser på. I Base ligger det en journalfil (spss.jnl) som automatisk lagrer alle prosedyrer som utføres fra menyen på syntax-format.

Base er et brukervennlig og system for analyse av data. De aller fleste prosedyrene skal kunne gjøres fra menyen, men noen som ikke er så vanlig å bruke finnes kun som syntax. SPSS kan hente inn data fra de aller fleste filtyper, slike som Excel. Databasetabeller hentes inn via ODBC. Tekstfiler kan også hentes inn med en egen meny. Dataene kan brukes til å frembringe rapporter, tabeller og plots av spredning og trender, beskrivende statistikk og sammensatt statistisk analyse.

SPSS Base gjør statistiske analyser tilgjengelig for vanlige brukere, men kan også være tilstrekkelig for den mer erfarne bruker. Du kan effektivt legg inn og forandre på data. Basemodulen har høy oppløsning og presentasjonskvalitet på tabeller og grafer. ”Output” fra Basesystemet og SPSS Tables gir fleksible pivottabeller som du kan tilpasse og kopiere direkte inn i andre programmer. ”Vieweren” gjør det lett å organisere og ordne tabeller ved å bruke den vanlige tre-strukturen.

Har du spørsmål rundt dialogboksene, rundt en statistikk i output eller gjennomføringen av en prosedyre, har du Hjelpe-menyen lett tilgjengelig. På denne menyen kan du søke på statistiske begreper og finne informasjon av hvordan du utfører prosedyrer. Du kan også finne hvordan du fremstiller analyser ut fra målenivå og type analyse (Statistics Coach). Helpe-menyen gir også tolkning av resultatet (Result Coach) og eksempler fra ulike studier med ulike typer data (Case Studies).

Base har tabellfunksjonene tilknyttet Pivottabeller. Du kan endre utseende på tabeller ved å endre font, vidde på cellene og skifte om på kolonner og rader. Du kan lage krysstabeller og stolpediagram. I Base kan du også gjennomføre lineær regresjon og lage kurveestimatmodeller og ROC kurver. Du kan også lage frekvenstabeller og plott i faktoranalyse. Resultatet kan også vises i fremstillingsmåter slik som kakediagram, histogram og linjediagram. En egen interaktiv graf-meny, gjør det mulig med mer omfattende endringer og direkte innhenting av ny data.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining