intelytics

IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler er den ledende programvaren for datamining

Er dine beslutninger basert på fakta eller på tilfeldighet?

Modeler bruker data du allerede har tilgjengelig sammen med ekstern data. Resultatet er presise beslutninger som er tilpasset situasjon og individuelle behov. Ved å finne mønstre, trender og tendenser kan foretak forutse og predikere hendelser.

Med Modeler kan forretningsvirksomheter raskt utvikle prediktive modeller og sette dem inn i operasjonelle prosesser og i produksjon for å forbedre beslutningsprosessene.

Modeler hjelper bedrifter å kvalitetssikre analyser av kunder og bidrar til å forbedre salg, markedskampanjer, ressursplanlegging, forbedre CRM og kundeservice, minimalise risiko og varsler svindel. Uten Modeler blir hver handling ad-hoc, og beslutninger tas på instinkt.

IBM SPSS Modeler har en bred skare av brukere, alt fra sentrale brukere av it-teknologi til forretningsbrukere. Det kreves ingen programmeringsferdigheter for å høste fordelene ved datamining og understøtter hele datamining-prosessen med mange funksjoner.

Ta kontakt med salg@intelytics.no hvis du har spørsmål om lisensløsninger eller prising.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining