intelytics

SamplePower®

SamplePower hjelper deg å finne den riktige utvalgsstørrelse på populasjonen. Ved å benytte SamplePower kan du få frem en tilstrekkelig datamengde for de fleste vanlige analyseproblem.

Ved å bruke SamplePower før du samler inn data kan du enkelt avgjøre hvor stort utvalg du må ha for å kunne gjennomføre analysene. SamplePower finner straks den mengden data du trenger for å kunna forkaste din nullhypotese til fordel for hypotesen du ønsker bekreftet.

Om dine datamengde er for små så risikerer du å gå glipp av viktige sammenhenger eller mønstre og om utvalget er for stort sløser du både med penger og tid.

SamplePower takler de fleste vanlige situasjoner som kan oppstå; gjennomsnitt og forskjeller mellom gjennomsnitt, proporsjoner og forskjeller mellom proporsjoner, korrelasjoner, ANOVA, ANCOVA; regresjon. Diagrammer i programmet viser grafisk styrken i testen og presisjonen ved ulike utvalgsstørrelser, hvilket gjør det enklere å forklare og forsvare ditt valg for utenforstående.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining