intelytics

SPSS® Text Analysis for Surveys

Få full uttelling fra åpne svar!
Åpne spørsmål i spørreundersøkelser er helt nødvendige for å la respondenter uttrykke sine syn og meninger i egne ord, men det kan være meget tidkrevende og dyrt å analysere disse dataene i ettertid. SPSS Inc. har utviklet SPSS Text Analysis for å hjelpe deg å skape verdi av respons gitt som åpne svar, uten kjedsommelig og dyr manuell koding.

SPSS Text Analysis for Surveys er utviklet spesiellt med tanke på spørreundersøkelser, og er basert på vår kraftige LexiQuest™ Natural Language Processing (NLP) softwareteknologi. SPSS Text Analysis for Surveys kombinerer både automatisert NLP softwareteknologi og manuelle teknikker, og gir deg større kontroll over prosessen og resultatet.

SPSS Text Analysis for Surveys 1.5 gjør det mulig å importere data ikke bare fra SPSS for Windows® og Microsoft® Excel™ men også fra Dimensions™ familien av spørreskjemaprodukter, som inkluderer løsninger for papir-, web- og telefonbaserte spørreundersøkelser. Når svarene skal kodes, kan du importere kategorilister eller "code frames" laget i Dimensions™ eller andre programmer, og dermed spare tiden og pengene du investerte når du lagde dem.

Som i tidligere versjoner, kan du eksportere resultatet fra SPSS Text Analysis for Surveys enten som kategoriske eller dikotome variabler for analyse i SPSS eller Excel™. Nå kan du også eksportere skreddersydde variabeldefinisjoner. Dette sikrer konsistent bruk når mange er involvert i å kode dataene. Her er mer informasjon om nyhetene i denne versjonen.

Fordeler med å bruke SPSS Text Analysis for Surveys:

Enten du utfører spørreundersøkelser for å støtte opp under beslutningsprosesser i forretningslivet, utdannelse eller i forvaltning eller som del av forskning, kan du ha utbytte av å bruke SPSS Text Analysis for Surveys for å kode svarene. For eksempel:

SPSS Text Analysis for Surveys er tilgjengelig for å analysere engelsk.

SPSS Modeler - Data Mining

SPSS Modeler
SPSS Data Mining